Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ, тайлан

Мэдээ - шинэ хэрэгсэл, технологи. Мөн түүнчлэн - бидний оролцсон арга хэмжээ, гаджетуудын танилцуулга, компанийн менежерүүд болон салбарын нэр хүндтэй хүмүүстэй хийсэн ярилцлага, компьютер, гар утасны зах зээлийн мэдээ, онлайн дэлгүүрүүдийн сурталчилгаа, борлуулалт - вэбсайт дээрх сэдэвчилсэн хэсэг. Root Nation, өдөр бүр шинэчлэгддэг.