Škoda Karoq

БОННҮ-ний

Европын сансрын агентлаг, ESA (Европын сансрын агентлаг, ESA) нь сансрын хамтарсан судалгаа, хиймэл дагуулыг практикт ашиглах чиглэлээр ажилладаг олон улсын байгууллага юм.

ESA-ийн талаарх бүх мэдээг уншина уу: